Leczenie kanałowe, endodontyczne – opis leczenia

Najczęstszą przyczyna leczenia kanałowego jest głęboka próchnica zęba. Jeżeli ubytek próchnicowy nie jest odpowiednio wcześniej wyleczony i wypełniony, to próchnica drąży coraz głębiej do miazgi zęba, czego skutkiem jest stan zapalny. Na tym etapie najczęściej pojawia się silny ból i jedynym wyjściem jest leczenia kanałowe. Ból najczęściej jest samoistny, często nasila się na zimno.

Czasami zdarza się, że zakażona miazga obumiera bezobjawowo. Najczęściej taki są ząb również wymaga leczenia kanałowego, lecz w niektórych przypadkach można zastosować tzw. leczenie biologiczne. Polega ono na częściowym opracowaniu ubytku próchnicowego, dno ubytku, które sąsiaduje bezpośrednio z komora zęba pozostawia się częściowo nieopracowane. Całkowite opracowanie groziłoby obnażeniem miazgi i tym samym leczeniem kanałowym. Ubytek wypełnia się wówczas opatrunkiem leczniczym na 2-3 miesiące np. tlenkiem cynku, który powoduje remineralizacje komory zęba. Jeżeli leczenie biologiczne powiedzie się, wtedy lekarz stomatolog po 2-3 miesiącach usuwa opatrunek leczniczy i wypełnia ząb wypełnieniem kompozytowym. W przypadku braku powodzenie, np. gdy pojawi się ból zęba lub kiedy nie da się dostatecznie wyczyścić zdemineralizowanego ubytku, wtedy lekarz stomatolog wdraża leczenie kanałowe.

Etapy leczenia kanałowego

Etap 1. – Dewitalizacja lub ekstyrpacja miazgi

Dewitalizacja miazgi – tzw. zatrucie miazgi zęba, polega na wprowadzenie w okolice odsłoniętej miazgi zęba specjalnej substancji, która powoduje kontrolowane umartwianie miazgi zęba. Następnie ubytek wypełnia się szczelnym opatrunkiem czasowym. Następna wizyta jest po 7-14 dniach, wtedy to lekarz stomatolog usuwa martwą miazgę zęba.

PACJENCIE PAMIĘTAJ!!!

Bardzo ważne jest, aby nie przekroczyć czasu następnej wizyty, ponieważ substancja dewitalizująca jest środkiem miejscowo toksycznym i pozostawienie jej przez dłuższy czas może powodować niekorzystne zmiany w okolicy zęba i przyzębia.

Lub

Ekstrypacja miazgi w znieczuleniu – pomija się etap zatrucia miazgi i usuwa się ją żywą po skutecznym podaniu znieczulenia. Znieczulenie może okazać się problematyczne w przypadku pacjentów z ostrym stanem zapalnym i ostrym samoistnym bólem zęba. Wtedy skutecznym rozwiązaniem jest dewitalizacja miazgi.

Etap 2. – Opracowanie kanałów zęba

Polega na usunięciu zainfekowanej miazgi zęba z kanałów i odpowiednim ich poszerzeniu. Podczas opracowywania, kanały są obficie płukane preparatami antyseptycznymi. Poszerzenie kanałów ma na celu wyeliminowanie drobnoustrojów, a także nadanie kanałom takiego kształtu, aby można było je szczelnie i w całej długości wypełnić na stałe. Pierwszym etapem opracowywania kanału jest określenie jego długości, służy do tego linijka endodontyczna lub urządzenie zwane endometrem.

Etap 3. – Wypełnienie kanałów zęba

Jest to przedostatni etap leczenia kanałowego i ma na celu szczelne zamknięcie uprzednio opracowanych kanałów. Kanały zęba muszą być wypełnione szczelnie i na całej długości, aż do wierzchołków. Prawidłowość wypełnienia kanału weryfikuje wykonanie zdjęcia RTG, które jest konieczne.

Etap 4. – Odbudowa

Należy pamiętać, że każdy ząb po leczeniu kanałowym musi być zaopatrzony w wypełnienie kompozytowe (patrz cennik wypełnień), metodą inlay lub onlay lub odbudowany protetycznie (patrz cennik protetyka).

Odbudowa z wykorzystaniem uzupełnienia inlay lub onlay, wykorzystuje uzupełnienia kompozytowe lub pełnoceramiczne, które są przygotowywane indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie wycisków w laboratorium protetycznym. Są bardzie dokładne i trwalsze aniżeli tradycyjne wypełnienia kompozytowe.

Jak długo trwa leczenie kanałowe?

W przypadku niepowikłanych zębów, całkowite leczenie kanałowe może być rozpoczęte i zakończone na jednej wizycie. W pozostałych przypadkach leczenie rozkładane jest na dwie wizyty. Na pierwszej wizycie lekarz stomatolog opracowuje kanały, na drugiej zaś ostatecznie je wypełnia.

W przypadku zębów z dużymi zmianami martwiczymi lub z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych, leczenie kanałowe może być dłuższe jak dwie wizyty i może się wydłużyć nawet do kilku tygodni. Lekarz stomatolog pomiędzy poszczególnymi wizytami zabezpiecza ząb szczelnym opatrunkiem czasowym.