fbpx

Uzupełnienia protetyczne na implantach

Uzupełnienia protetyczne na implantach są jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań w celu przywrócenia integralności uzębienia. W przeciwieństwie do powszechnej alternatywy implantacji stomatologicznej – konwencjonalnych mostów i protez szkieletowych, instalacja uzupełnienia protetycznego na implantach nie wymaga szlifowania sąsiednich zębów i w pełni przywraca funkcje i estetykę uzębienia.

Szczególne cechy uzupełnień na implantach.

Wielu pacjentów zadają się pytaniem: tradycyjne uzupełnienie protetyczne czy implantacja(uzupełnienie oparte na implantach)? Rzecz jasna, zdania są podzielone. Jednak wiele specjalistów odpowie na to pytanie jednoznacznie – implantacja. Taka procedura jest najbardziej rozpowszechnioną i najbardziej skuteczną metodą w nowoczesnej stomatologii. Za pomocą implantologii stało się możliwe całkowite zastąpienie utraconych zębów i imitacja ich funkcji, a mianowicie: uczestnictwo w mowie, czynności żucia, formowaniu wyrostków zębodołowych, a także zapobieganie jego zanikowi.

Implanty jako filary mogą znaleźć zastosowanie w celu:

  • Uzupełnienia braku jednego zęba;
  • Uzupełnienia częściowych braków uzębienia;
  • Uzupełnienia całkowitych braków uzębienia.

Protezy stałe na implantach.

Główne rodzaje protez stałych zębowych, opartych na implantach to korony i mosty.

Korony na implantach

Korona na implancie zębowym

Instalacji korony, opartej na sztucznym korzeniu z tytanu – jest najlepszym sposobem, aby przywrócić oddzielone od siebie brakujące zęby(braki częściowe) lub brak pojedynczego zęba. Ten typ implantacji obejmuje następujące etapy: wszczepienie implantu z tytanu, instalacje łącznika i zakładanie korony. Korzystając z tej techniki, każdy sztuczny ząb z anatomicznego punktu widzenia jest maksymalnie wierną kopią prawdziwego zęba, a także wykonuje wszystkie jego funkcje. Jeśli pacjent wraz z lekarzem chcą przywrócić brak zębów, które stały obok siebie, zazwyczaj wybiera się most, natomiast jeśli występują rozlegle braki, lekarz może zaproponować protezę częściową na implantach.

Mosty na implantach

Most porcelanowy oparty na implantach

Taki rodzaj uzupełnienia protetycznego jest stosowany, gdy w uzębieniu brakuje kilka zębów stojących obok, ale nie można instalować implant zamiast każdego zęba ze względu na brak miejsca w wyrostku, ryzyko zakłócenia normalnego krążenia lub ograniczone możliwości finansowe pacjenta. Podobne konstrukcje są znacznie mocniejsze, a także bardziej oszczędzające w porównaniu do mostów konwencjonalnych, ponieważ nie wymagają włączania sąsiednich zębów, a dzięki tytanowemu korzeniowi są niezawodnie i bezpiecznie zamocowane w wyrostku zębodołowym.

Protezy ruchome na implantach

Taka metodyka jest stosowana głównie w przypadkach, gdzie istnieją rozlegle braki bądź całkowity brak wszystkich zębów w górnej, dolnej lub obu szczekach. Chodzi o to, że w takich przypadkach zainstalowanie uzupełnień stałych wymaga wprowadzenia dużej liczby implantów, co nie zawsze jest możliwe w związku z panującymi warunkami w jamie ustnej lub ograniczonym budżetem pacjenta. W takich przypadkach należy brać pod uwagę wykonanie ruchomego uzupełnienia na 4 implantach. Również w takich sytuacjach może mieć miejsce zastosowanie miniimplantów, które umożliwiają bezpieczne zamocowanie protezy.

Uzupełnienia ruchome, oparte na implantach, muszą być wymieniane średnio co 5-10 lat, podczas gdy stałe struktury mogą wytrzymać większe obciążenia, są niezawodnie fiksowane w jamie ustnej, a przy właściwej opiece i przestrzeganiu wszystkich zaleceń lekarza mogą służyć przez całe życie pacjenta.

Overdentures

Overdentures lub inaczej zwane nakładowe są to ruchome protezy stomatologiczne oparte na sztucznych korzeniach tytanowych i są stosowane, w przypadku całkowitego bezzębia i różnią się od ruchomych mocowaniem. Uzupełnienia protetyczne są mocowane na korzeniach tytanowych za pomocą śrub. W rzeczywistości, ten typ jest bardziej podobny do stałych, ale jeśli trzeba , mogą być zdjęte przez lekarza.

Zadzwoń Demed